Skip to content

Ocare's ZZP-aanbod

Ocare biedt ondersteunende zorgprofessionals op verschillende gebieden van zorg, zoals onderstaand vernoemd. Onze zorgprofessionals hebben minimaal 2 jaar ervaring en zijn inzetbaar voor enkele diensten en/of langere perioden. Al onze professionals zijn gecertificeerd in het toedienen van medicatie, de Wet Zorg en Dwang en BHV.

  • Gehandicapten zorg
  • Thuiszorg
  • Activiteiten-en dagbesteding
  • Jeugdzorg
  • Ambulante hulpverlening
  • Kinderopvang

Wij werken volgens Triple C

Geschoold om zorg te dragen voor een cliënt of patiënt. Het kan soms eenvoudig lijken als je eenmaal binnen een welzijnsorganisatie of instelling werkt. Het kan efficiënter lijken om de complete zorg over te nemen in plaats van dat we de cliënt stimuleren om voor zichzelf te zorgen, maar is dat wel zo? 

Sinds 2013 proberen we onze, voorheen klassieke verzorgingsstaat, om te toveren in een participatiesamenleving, wat letterlijk ‘meedoen in de samenleving’ betekent. Hiermee vergroten we de samenwerking met elkaar, maar belangrijker nog, hiermee vergroten we de zelfredzaamheid van eenieder door juist samen te werken. 

Hier zijn raakvlakken, als we kijken naar de triple C methodiek. Triple C staat voor Cliënt, Coach en Competentie. Er wordt niet alleen gekeken naar de behoefte van een cliënt, maar ook naar de stimulans om zelfredzamer te worden tot in hoeverre dat mogelijk is. Door niet vóór, maar mét de cliënt te werken, kunnen verschillende competenties bevorderd worden waarmee de groei en bloei worden gestimuleerd. 

×